מתקנים לייבוש פרחים ומסגרות לפרחים מיובשים

 

המוצר מסגרת S דקוטריבית ML033 נוסף לעגלה בהצלחה!

מה ברצונך לעשות?